השקת וריפיי – הרצאות

לפניכם הרצאות מפגש ההשקה שהתקיים ב-1.7.2013 :

Prof. Kypros NicolaidesChanging the Pyramid of Pregnancy Care

Prof. Kypros Nicolaides Director of the Harris Birthright Research Center, King's College Hospital, London, UK (Via Skype)

Prof Award CuckleContingent Screening for Aneuploidy – An Optimal Model

Prof. Howard Cuckle Adjunet Professor OB/Gyn, Columbia University Medical Center, NY

Prof Moshe HodPre-Pregnancy and the First Trimester – A Window of Opportunities for Screening of Adverse Perinatal Outcome: Mor Women's Health Center as the Practical Solution

Prof. Moshe Hod Professor OB/Gyn, Director, Division of Maternal Fetal Medicine, Rabin Medical Center, Israel


Panel DiscussionPanel Discussion: New Frontiers in Prenatal Testing

Faculty: Prof. Kypros Nicolaides, Prof. Howard Cuckle, Prof. Larry Platt, Prof. Moshe Hod, Prof. Yvonne Parker – Vice President, Maternal Fetal Health at PerkinElmer, Finland, Prof Yuval Yaron – Director, Prenatal Diagnosis Unit, Genetic Institution, Tel Aviv Sourasky Medical Center


Orit JacobsonRon Mayron

Prof. Howard CuckleProf. Larry Platt

Prof. Moshe Hod